دریافت: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,ویژگی های شخصیتی , سبک های حل مسأله ,پرخاشگری

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 60

پرخاشگری، مفهوم بسیار پیچیده ای است. این رفتار، از یک سو، زیر تأثیر عوامل موقعیتی و روان شناختی است و از سوی دیگر، عوامل ژنتیک و زیست شناختی در استقرار و گسترش آن نقش بسیار عمده ای بازی می کنند. از این رو، ارایه ی تعریفی دقیق و عینی از این سازه، دشوار است. با این وجود، بارون[1] و ریچاردسون[2](1997؛نقل از محمدی،1385) در تعریف پرخاشگری نشان داده اند که، هدف این گونه رفتارها تخریب و آسیب رسانی به یک موجود زنده و اموال اوست،رفتاری که سبب بروز واکنش های دفاعی و اجتنابی از سوی قربانی می گردد.مشكل عمده پژوهش در قلمرو پرخاشگري ناشي از مفهوم مبهم آن است، مفهومي كه در عين حال ساختارهاي خصومت،خشم و پرخاشگري را- كه اغلب تعريف دقيقي از آنها در دست نيست- در بر مي گيرد.

در نظریه های جدید به علل و شرایط پرخاشگری انسان نیز توجه شده است. در مدل پردازش اطلاعات اجتماعی- شناختی (دادج و کرایک، 1990؛ دادج و کويی[3]، 1987؛نقل از محمدی،1385) نقص در یک یا چند جزو این فرآیند، علت بنیادی شکل گیری رفتار پرخاشگرانه است. بر اساس این مدل، می توان گفت که رفتار پرخاشگرانه از یکسو به منزله ی نوعی شیوه ی رویارویی با مشکلات اجتماعی روزمره است و از سوی دیگر نقص در رمزگردانی، تفسیر موقعیت ها، اهداف انتخاب شده، تولید راهبردها و ارزیابی پاسخ ها که از اجزای اصلی نظام پردازش اطلاعات شناختی و رفتاری هستند، می تواند به رفتار پرخاشگرانه بینجامد(محمدی،1385).

مدل دیگری که افزون بر گسترش حوزه نظری پرخاشگری به ابزار سازی نیز انجامیده است، مدل چند بعدی باس و پری (1992) است. نتایج پژوهش های باس و دورکی[4] (1957؛ نقل از محمدی،1385)، باس و پری(1992)، و هریس[5] (1997؛نقل از سامانی،1386) نشان داده است که پرخاشگری انسان ، دارای ابعاد و جنبه های فراوانی است: 1) بعد ابزاری[6] یا حرکتی[7]: این بعد به شکل پرخاشگری کلامی و جسمانی، نمایان می گردد و هدف اصلی آن رساندن آسیب و زیان به دیگران است. 2) بعد عاطفی[8] و هیجانی[9]: این بعد از پرخاشگری که به صورت خشم بروز می کند، عوامل و شرایط درونی ارگانیزم را برای برانگیختگی فیزیولوژیک و هیجانی؛ آماده می سازد. بعدی که وظیفه ی تدارک و آماده سازی رفتار پرخاشگرانه را بر عهده دارد. 3) بعد شناختی[10]: این عامل که خصوت نام دارد ، سبب ایجاد احساس غرض ورزی، دشمنی و کینه توزی نسبت به دیگران می شود. بنابر این، رفتار پرخاشگرانه ی انسان در یک سازه کلی ریشه دارد. سازه ای که در سطح می تواند به صورت خشم، خصومت، پرخاشگری جسمانی و پرخاشگری کلامی نمایان گردد. این ابعاد پرخاشگری، می توانند زمینه ی بروز انواع آسیب های جسمانی و روان شناختی را فراهم سازند(محمدی،1385).

فراوانی پرخاشگری و زمینه ساز آن یعنی خشم به حدی است که برخی نظریه پردازان شخصیت آن را یکی از زیربناهای شخصیت و سازنده یکی از عوامل شخصیت مطرح کرده اند.

کلونینگر[11] و سریکیک[12](2005) خشم را از هیجان های پایه آدمی می داند و آن را پایه ساخت عامل شخصیتی نوجویی معرفی می­کند.

[1]-Baron

[2]- Richardson

[3]- Coie

[4]-Durkee

[5]-Harris

[6]-Instrumental

[7]-Motor

[8]Affective

[9]-Emotional`

[10]-Cognitive

[11].Cloninger

[12]. Svrakic

فهرست مطالب

پرخاشگری

عوامل مؤثر بر پرخاشگری

نظریه های مربوط به پرخاشگری

نظریه فروید درباره پرخاشگری

نظریه اتیولوژیک لورنز درباره پرخاشگری

نظریه یادگیری اجتماعی پرخاشگری

صورت بندی شناختی رفتاری از پرخاشگری

جنسیت و پرخاشگری

حل مسأله

مؤلفه های حل مسأله

سبک های حل مسأله

شخصیت

نظریه­های زیستی شخصیت

نظریه خلق و خو

نظریه صفات

نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

مطالعات پيرامون ارتباط سبک حل مسأله و پرخاشگري

مطالعات پيرامون ارتباط شخصیت و پرخاشگري

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مهندسی مجدد سازمانها:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع کارایی بازار سرمایه:دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی . جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع کارایی بازار سرمایه,پاورپوینت کارایی بازار سرمایه,پاورپوینت فصل دوازده کتاب مدیریت سرمایه گذاری تهرانی و نوربخش با موضوع کارایی بازار سرمایه,

پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها:پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,دانلود پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,بررسی آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,تحقیق آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها,مقاله بیکاری تحصیلکرده ها,آموزش عالی ,بیکاری تحصیلکرده ها,تحصیلکرده ها,بیکاری

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه:پرخاشگری, دانش آموزان

مبانی و پیشینه نظری انگیزش:انگیزش,مبانی و پیشینه نظری انگیزش,پیشینه نظری انگیزش

مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش:دانلود مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان:دانلود تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان,تعریف شرکتهای چندملیتی,تاریخچه پیدایش شرکت های چند ملیتی,ساختار شرکت های فراملیتی,توانمندی های شرکت های چند ملیتی ( مزایا ),نقاط ضعف شرکت های فراملیتی ,نحوه عملکرد شرکت های چند ملیتی ,نقش و جایگاه شرکت های فراملی در تجارت جهانی

پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند:دانلود پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند,بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند,آشنایی با دنیل لیبسکیند,پاورپوینت معرفی دنیل لیبسکیند,موزه یهود در برلین,موزه جنگ منچستر,دنیل لیبسکیند,برج هرمی,پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند,آثار دنیل لیبسکیند

پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها:بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها,پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها,دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها,نمونه های تطبیقی مدارس,پاورپوینت نمونه های تطبیقی مدارس,دانلود پاورپوینت نمونه های تطبیقی مدارس,طراحی مدارس,پاورپوینت طراحی مدارس,دانلود پاورپوینت طراحی مدارس,معماری,پاورپوینت معماری ,دانل

پاورپوینت زندگی نامه رولو می:پاورپوینت زندگی نامه رولو می,دانلود پاورپوینت زندگی نامه رولو می,پاورپوینت بیوگرافی رولو می,دانلود پاورپوینت بیوگرافی رولو می,پاورپوینت زندگینامه رولو می,دانلود پاورپوینت زندگینامه رولو می,دانلود زندگی نامه رولو می,زندگی نامه رولو می,تحقیق زندگی نامه رولو می,دانلود تحقیق زندگی نامه رولو می,پروژه زندگی نامه رولو می,دانلود پروژه زندگی نام